بیماران تنفسی در اولین بارندگی در خوزستان از خانه خارج نشوند


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمادگی بیمارستان های خوزستان برای اولین بارندگی ها خبر داد.

دکتر حبیب حیبر با تاکید بر پرهیز از خروج از منزل در اولین فصل بارندگی پاییز برای افرادی که سابقه مشکلات تنفسی دارند، گفت: یک ماه پیش با اوج عفونت های حاد تنفسی از جمله کرونا و آنفولانزا مواجه بودیم. در استان خوزستان و همکاران ما در این مدت خدمات سطح بالایی را به سایر استان ها ارائه کردیم.

معاون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندیش پور اهواز افزود: با توجه به شرایط جوی استان خوزستان، وضعیت آلاینده های زیست محیطی به عفونت های تنفسی اضافه شده است. از این رو به تمامی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعلام شده است تا برای مقابله با مشکلات تنفسی ناشی از اولین بارندگی ها آماده باشند.

هبر ادامه داد: ما به همه بیمارستان‌ها اعلام کرده‌ایم که اکسیژن، تجهیزات و داروهای لازم را در این مورد خاص فراهم کنند.

معاون درمان دانشگاه در خاتمه با اعلام اینکه همه ساله در نخستین بارندگی های پاییزی در خوزستان شاهد موج گسترده بیماران تنفسی به مراکز درمانی هستیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت بیمارستان ها بی نهایت نیست، بنابراین مردم در این زمینه حضور دارند. از کسانی که سابقه مشکلات تنفسی دارند درخواست می شود در اولین بارندگی ها بیایند و در فصل پاییز از منزل خارج نشوند تا تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان ها از سطح خدمات بیشتر نباشد و بتوانند با خدمات شایسته ای باشند.