بیماری های گوارشی شایع ترین هدف سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید نوروزی / خواستن به تماشای رستوران هاست


بیماری های گوارشی شایع ترین دلیل رفت و آمد نوروزی / نیاز به تماشای رستوران هاست

رئیس گروه هلال احمر در سومین روز اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه همراه خود حضور در ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند ارائه دهندگان این ستاد ذکر شد: به همان اندازه دیروز بیشترین مراجعات درمورد به بیماری های گوارشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا مکان های غذا خوردن باید مراجعه کنند. اصولاً نظارت کرد.»به گزارش خبرگزاری ایلنا، کولیوند رئیس گروه هلال احمر ملت در سومین روز اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه اجتناب کرده اند ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید بازدید کرد.

کولیوند ذکر شد: همراه خود ملاحظه به هشدارهای پلیس راهور در خصوص تصادفات در ۳۰۱ کیلومتری شهرها، بچه ها گروه هلال احمر در ۳۰ کیلومتری شهرها پایگاه هایی تحمیل کرده اند به همان اندازه مسافران بتوانند {در این} پایگاه ها آرامش کنند.

کولیوند افزود: گروه های امدادی هلال احمر همراه خود حضور در عوامل حادثه خیز خیابان ها کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به مسافران هستند.

رئیس گروه هلال احمر افزود: وسط بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با گروه هلال احمر نیز در شریان های مواصلاتی ملت ورزش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه دیروز بیشترین مراجعه ها درمورد به بیماری های گوارشی بود، متعاقباً باید بر مکان های غذا خوردن نظارت بیشتری شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} گروه هلال احمر، کولیوند یکپارچه داد: ملاحظه ویژه به رویدادهای جوی فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران باید به هشدارهای گروه هواشناسی ملاحظه کنند.


انتهای پیام/