تامین زمین پروژه های ملی مسکن در شهرهای خوزستان


استاندار خوزستان بر تامین زمین پروژه های ملی مسکن در شهرستان های استان تاکید کرد و گفت: استانداران باید در حوزه مسکن سازی و اشتغال فعال باشند.

امروز شنبه یکم مردادماه جلسه شورای مسکن خوزستان به ریاست ولی فقیه خوزستان صادق خلیلیان برگزار شد. صادق خلیلیان در این جلسه با تاکید بر اینکه استانداران در حوزه مسکن تلاش می کنند، ساخت مسکن و ایجاد فرصت های شغلی را از مهم ترین سیاست های دولت دانست که باید دنبال شود.

استاندار خوزستان گفت: استانداران باید پیگیری و رفع برخی مشکلات به ویژه پیشنهاد زمین برای پروژه های ملی مسکن مهر را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه در صورت تامین زمین می توان سایر مشکلات ساخت مسکن را حل کرد، گفت: اگر فرمانداران در رفع مشکلات با مشکل مواجه شدند موضوع را به مرکز شهرستان ارجاع دهند تا بتوانیم با همکاری مشکلات را برطرف کنیم.

در این جلسه تاکید شد برای توسعه زیرساخت ها در پروژه های ملی مسکن با سازمان آب، برق، آب و فاضلاب استانداری تفاهم نامه منعقد شد.