تاکید وزارت امور خارجه توصیه شناسایی ایران در امتداد طرف تحریم‌های روسیه/عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند فاجعه‌های مرتبط منتفع می‌شوند


خداوند دهقانان بیشاه را رحمت کند

رویداد۲۴ لیلا فرهادی: ائتلاف نیروی دریایی به مدیریت عربستان سعودی روز جمعه ادعا کرد کدام ممکن است حوثی‌ها ایستگاه گلوله کردن نفت آرامکو در جده را هدف قرار دادند کدام ممکن است در نتیجه شومینه‌سوزی فشرده در ۲ تانک {در این} توانایی شد.

این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است توانایی نفتی آرامکو مورد حمله حوثی‌های یمن قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۹، توانایی نفتی عربستان از نزدیک توسط موشک های حوثی آسیب دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت نفت عربستان را برای تعدادی از ماه به نصف رساند. این بار در چارچوب حمله ۲۰۱۹، عربستان انگشت اتهام را {به سمت} ایران سیگنال سر خورد. سعودی ها همراه خود کشتی نامه های محرمانه ای به شورای ایمنی گروه ملل متحد، موقعیت ایران را در حمله جدیدترین به توانایی نفتی آرامکو مدعی شدند.

حشمت الله فلاحت بیشا رئیس کمیسیون ایمنی سراسری مجلس نمایندگان در زمان حادثه ۲۰۱۹ بود کدام ممکن است در جریان عمیق تاثیر این حادثه بر فشار‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر فشار‌ها قرار گرفت. بازار جهانی نفت، این دلیل است همراه خود او صحبت کردیم. فلحات بیشا دانستن درباره تاثیر این حادثه بر مذاکرات اخیراً افتادگی شده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم آن به حادثه ۲۰۱۹ همراه خود مناسبت ۲۴ صحبت کرد.

این مشاور سابق مجلس به موقعیت عربستان در تحریک کردن فشار ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عربستان اجتناب کرده اند بازار جهانی قدرت سوء استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها روزی این کار را نکرد کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند عربستان خواست به همان اندازه ساخت نفت شخصی را افزایش دهد به همان اندازه خواستن روسیه را برداشتن تدریجی. او ۸۱ نفر را اعدام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد در صورت شکسته نشده حمله ها حوثی ها هیچ تعهدی در قبال بازار جهانی نفت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بر فشار ها افزوده است. این دلیل است ایران در اطراف پنجم مذاکرات را به تعویق انداخت.

وی همراه خود ردیابی به پیچیدگی تحولات در صحنه در سراسر جهان ذکر شد: حوثی ها وقتی این مورد را دیدند یادآور هر بازیگر عکس در سیاره در این زمان سعی کردند مشکل شخصی همراه خود عربستان را به امتیازات جهانی مرتبط کنند. بعد از همه خاورمیانه آینده غم انگیزی دارد. این جهان در قرن قبلی محل مشکل {بوده است} هر دو اگر در جای عکس چالشی وجود داشته باشد، بلافاصله تغییر به تنها جایی تبدیل می شود کدام ممکن است مشکل ها در آن بالا می یابد. در همین جاری، فاجعه اوکراین به خاورمیانه مرتبط شده است. این آینده خاورمیانه است، از سیاستمداران آن جرأت آرام شدن در هنگام جلب رضایت بازیگران بی نظیر را ندارند.


اصولاً بیاموزید: تاسیسات تولیدی آرامکو در جده تقریباً به طور درست مصرف شده می تدریجی / عربستان سعودی: ضعیف نفت برای ما صرف نظر از


رئیس سابق گروه ایمنی سراسری مجلس دانستن درباره حمله حوثی ها به آرامکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت بازیگران بی نظیر صحنه در سراسر جهان {در این} حادثه ذکر شد: روس ها بیشترین درآمد را اجتناب کرده اند این فشار ها می برند. به این دلیل است که انگیزه است کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در امتحان شده هستند به همان اندازه روابط شخصی همراه خود روسیه، یعنی قدرت را تضعیف کنند. روس ها می دانند کدام ممکن است به نفع آنهاست کدام ممکن است در هر بخشی اجتناب کرده اند بازار نفت مشکل داشته باشند. این دلیل است بخش قدرت ایران تحمل تأثیر این موارد قرار گرفت.

وی در {پاسخ به} پرس و جو رویداد۲۴ دانستن درباره موقعیت بالقوه برخی اجزا خانه ایران در پیوند ایمنی قدرت ملت همراه خود تحولات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها روسیه، ذکر شد: منصفانه سری اجزا پایین پرده باعث به تعویق افتادن پرجام شد. محاسبات آرم می دهد کدام ممکن است {هر روز} کدام ممکن است پرجام امضا تبدیل می شود، مزیت سراسری ایران اصولاً آسیب می بیند. اگر پرگام در گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین امضا می شد، در این زمان ایران خواهد شد به آزادراه قدرت تغییر شود. با این حال منصفانه سری معادلات پایین صحنه مانع اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن شدن تابلو به یکباره شد. این کمدین تلخ گذشته تاریخی علیه ملت ایران است. نکته قابل ملاحظه اینکه در این زمان تنها {افرادی که} اصرار دارند شناسایی ایران را در امتداد طرف تحریم های روسیه قرار دهند، برخی دیپلمات های ایرانی در وزارت امور خارجه هستند! روزی کدام ممکن است تحریم ها علیه ایران اعمال شد، مقامات ایران اصرار داشت روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت را همراه خود کاهش یافته است اجتناب کرده اند طریق روسیه بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ازای آن کالا بخرد، با این حال روس ها گفتند کدام ممکن است ما مبادلات مالی شخصی را همراه خود تحریم ایران آلوده نمی کنیم. اکنون همین دیپلمات های ایرانی در حالی کدام ممکن است ایران همچنان در تحریم است، ادعا می کنند کدام ممکن است در جاری تدوین پوشش مقابله همراه خود تحریم ها همراه خود روسیه هستند.

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند این پوشش افزود: این اظهارات در شرایطی است کدام ممکن است تحریم‌ها علیه روسیه معاصر آغاز شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین خارج شود، مشکل بی نظیر آن بالا دادن به تحریم‌ها است، با این حال ایران در آستانه اعمال است. تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین کاهش تحریم‌ها. پیوند موضوع بالا تحریم‌ها به تحریم‌های جدید ایران علیه روسیه، فاجعه سیاسی در ایران.

فلحات بیشا در {پاسخ به} ادعای ارتباط حمله به آرامکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت برخی جریانات ایرانی در حمایت اجتناب کرده اند حوثی ها در راستای مزیت روس ها ذکر شد. سعودی ها همراه خود اعدام ۸۱ نفر بیشترین فشار را تحمیل کردند، با این حال خالص است کدام ممکن است حوثی ها عوامل قوت عربستان را نیز هدف قرار دهند.

وی شکسته نشده داد: {در این} شرایط روسیه نیز امتحان شده می تدریجی به همان اندازه هیچ تنشی را رفع نکند. چه برجام چه عربستان. این پوشش روس هاست. روس‌ها ترجیح می‌دهند {در این} شرایط حوثی‌ها را اجتناب کرده اند فهرست تروریستی آمریکا بردن نکنند. چون در نظر گرفته شده می کنم عربستان این موضوع را مدیریت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حمله ۲۰۱۹ علیرغم آسیبی کدام ممکن است به آرامکو وارد شد، درآمد سالانه آرامکو افزایش کشف شد.

مشاور مردمان ایران در مجلس دهم همراه خود ردیابی به رویکرد سه بازیگر بی نظیر جهان در افزایش فشار در خاورمیانه ذکر شد: عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند پیوند فاجعه ها درآمد می برند با این حال ایران اجتناب کرده اند این موضوع درآمد نمی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به پوشش فشار زدایی شخصی همراه خود عربستان شکسته نشده دهد. هیچکس در زمان تحریم متحد ایران نبود. این ارزش را ملت ایران پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باید به طور بی طرفانه فشار را رفع تدریجی.

رئیس سابق کمیسیون ایمنی سراسری مجلس تاکید کرد: حمله به اوکراین تحریک کردن فروپاشی جدیدی در روسیه {خواهد بود}. ایران باید اجتناب کرده اند فرصتی کدام ممکن است در اختیار دارد نهایت استفاده را ببرد.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر احتمال پیوند برخی اجتناب کرده اند جریان های ایرانی همراه خود مزیت ایران همراه خود روسیه، تاکید کرد: معتقدم در دنیا به همان اندازه جایی کدام ممکن است جاده صورتی اجازه می دهد، تحلیل نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی باید تحلیل غالب باشد. ملت ها برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی . من می خواهم همواره اجتناب کرده اند افزایش بودجه دفاعی ملت در بخش حفاظت موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن حفاظت کرده‌ام، با این حال گنجاندن تحلیل نیروی دریایی در دیپلماسی کل ملت به معنای عدم بیانیه جایگزین‌های دیپلماتیک نیست. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ایران به همان اندازه روزی کدام ممکن است به آینده کشوری یادآور اوکراین دچار نشود، با این حال در دیپلماسی جستجو در مزیت ملت باشد، باید ظرفیت های نیروی دریایی شخصی را توسعه دهد.

فلاحت بیشا افزود: در شرایط کنونی ایران هر شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سیاستی کدام ممکن است ملت را منصفانه قدم اجتناب کرده اند تحریم ها در اطراف تدریجی خدمتگزار ملت است با این حال هرکس ملت را به تحریم نزدیک تدریجی خائن است. این معیاری است کدام ممکن است باید در تحریک کردن هزاره جدید مورد ملاحظه قرار گیرد. یعنی دوری اجتناب کرده اند استرس.