تبلیغ غیرمعمول کودک دار شدن در تهران + عکس


شهرداری تهران برای فروش ساختار باروری تندیس مونتاژ کدام ممکن است پاسخ های متعدد را در پی داشت.

پذیرش فرزندآوری

مناسبت ۲ عکس موتورسوار به در کنار ۵ سرنشین تولید دیگری در حمایت اجتناب کرده اند ساختار باروری تصویری آینه ای فشرده ای داشت. یکی اجتناب کرده اند مشتریان نوشته است “۱- موتور سیکلت استفاده بیش اجتناب کرده اند ۲ نفر خلاف قوانین است.” کودکان زیر ۸ سال {نمی توانند} موتورسیکلت سفر شوند. ۳- در نیمه بار سفر کسی نشود. ۴. اشخاص حقیقی حاضر {در این} مجسمه کلاه ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵- لباس موتورسیکلت مناسبی ندارند.

مشتریان اجتناب کرده اند چنین ساختار هایی انتقاد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتند کدام ممکن است این چیزها ناسالم است از به اطلاعات مهم ملاحظه نمی کنند. عباس عبدی نوشت: دنبال تربیت فرزند اشکالی ندارد. ضرر اینجاست کدام ممکن است چنین مجسمه ای در آنجا قطعا ضدتبلیغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد زایش است. “طراح هر دو متوجه شد کدام ممکن است او علیه ساخت مثل این سیستم ریزی کرده است هر دو اینکه اصلاً اطلاعات فنی ندارد.”

در واقع گروه زیباسازی شهر تهران به صراحت ادعا کرد کدام ممکن است این اطلاعیه ربطی به این دوران ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب است. {در این} ادعا آمده است: تعدادی از روز پیش تصویری اجتناب کرده اند عالی جنبه شهری باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط رانده شدن آن شناخته شده به عنوان اثری جدید همراه خود رویکرد فرزندپروری در دنیای آنلاین ما چاپ شده شد. چکیده اینکه این مجسمه بیش اجتناب کرده اند ۴ سال پیش بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عکس چاپ شده شده خاص است کدام ممکن است رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است!


اصولاً بیاموزید: ساختار باروری مشکلات نوزده دهه شصت را تکرار می تدریجی / اول مهاجرت را متوقف کنید سپس به در نظر گرفته شده انبساط باند باشید


گروه زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی نیز عکسها بیشتری اجتناب کرده اند این مجسمه واقع در جاده باهر تهران چاپ شده کرد به همان اندازه نماد دهد مونتاژ آن درمورد به فاصله در گذشته مدیریت شهری تهران است.