تسریع در بدست آوردن به مقامات معقول


تسریع در دستیابی به دولت هوشمند

سخنگوی مقامات همراه خود تاکید بر تسریع در باور مقامات معقول ذکر شد: تسریع در باور مقامات معقول یکی اجتناب کرده اند ۲۰۰ روز کاری اول است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: معامله با مرتب مقامات تسریع شده است. تسریع در باور مقامات معقول یکی اجتناب کرده اند ۲۰۰ روز اول اقدام است.


وی یکپارچه داد: کاربرد سراسری رونویسی دیجیتال، استفاده اجتناب کرده اند برات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفته دیجیتال، سازماندهی سامانه جدید صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه صنوبر مشکلات بار خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برابر شدن تراکنش های وسط سراسری تبادل داده ها اجتناب کرده اند جمله این چیزها است. اینها.


انتهای پیام/