تشدید نظارت‌ها بر بازار‌های آبادان


به منظور کنترل و تنظیم بازار نظارت بر فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی در آبادان تشدید شد.

  فرماندار ویژه آبادان گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده و به منظور کنترل و
تنظیم بازار گروه‌های نظارتی شامل تعزیرات حکومتی، اصناف، جهاد کشاورزی،
دانشگاه علوم پزشکی و اداره صمت در سطح شهر فعال شدند و به صورت مستمر بر
بازار‌های آبادان نظارت می‌کنند.

احسان عباسپور افزود: در این نظارت‌ها
با هر گونه گرانفروشی، احتکار، فروش اقلام تاریخ مصرف گذشته و رعایت نکردن
بهداشت بازرسی و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
او ادامه داد: از
مردم می‌خواهیم هرگونه گران فروشی و احتکار در بازار را به سامانه‌های
مربوطه اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.