تصاویر/ صنوبر در آتش، دود در چشم مردم هور


تالاب مرزی هورول عظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت آخرین تالاب بین النهرین بازمانده است که یک سوم آن در ایران و دو سوم آن در عراق قرار دارد. کمیابی لعنت زندگی در منطقه عراق است و دو ماه است که می سوزد و دود آن به چشم مردم حویزه، دشت آزدگان، خرمشهر، اهواز و برخی شهرهای دیگر می رود. آتش بزرگ حر به حدی رسیده است که نه تنها شهرهای مرزی که خوزستان را دود و ابرهای سیاه آسمان اهواز فراگرفته و همه جا تاریک است. تصاویر این گزارش در روستاهای شهرستان راوی ثبت شده است. شهر مرزی رفیع از توابع شهرستان الهویزه است و در کنار نهر نیسان (از شاخه های کرخه) و حومه حوارالعظیم قرار دارد.

عکاس: امین نزاری – امیر عبیداوی