تعدادی از علامت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی به بازارهای پولی


مذاکرات احیای برجام در وین

رویداد۲۴ مذاکرات هسته‌ای در ماه پایانی سال قبلی متوقف شد. ۲ طرف تاکید دارند بخش زیادی اجتناب کرده اند توافقات {انجام شده}، با این حال تعدادی از مورد اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم که هنوز است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در حالی کدام ممکن است مذاکرات وین در پیش بینی انتخاب‌گیری سیاسی آمریکاست، ذکر شد: ما ادامه دارد در امتحان شده برای تصور بازگشت متقابل به پایبندی به برجام هستیم.جمهوری اسلامی ایران نیز گفتن کرد کدام ممکن است اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه حرکت تنبل، امکان بدست آوردن به هماهنگی در وین موجود است. هماهنگی سبک تذکر ایران سندی است کدام ممکن است تحریم‌ها را به صورت حداکثری تعمیر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ هم اجتناب کرده اند اجرای آن بهره‌مند شود.

{در این} میان، روز قبل از این رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی نشاط اتمی، مدعی شد ایران کارگاه جدید شخصی برای مونتاژ عناصر سانتریفیوژ را در یکی اجتناب کرده اند سالن‌های زیرزمینی تاسیسات تولیدی غنی‌سازی گاز در تأسیسات نطنز، راه‌اندازی کرده است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، انبساط نقدینگی نیز در ملت همچنان همراه خود سرعت شکسته نشده دارد. چندی پیش تسنیم در گزارشی، اجتناب کرده اند افزایش ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، در سال قبلی خبر داد. برخی مشاوران معتقدند در سال جاری بازدهی هیچ‌عالی اجتناب کرده اند بازارهای پولی به ابعاد تورم نخواهد بود.

بورس با این حال همراه خود تحریک کردن سال ۱۴۰۱ در وضعیت نسبتا خوبی به حرکت می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بازار سرمایه معتقدند اگر مقامات اقدام به صدور بخشنامه‌های عالی‌شبه نکند می‌تواند توسعه خوبی داشته باشد.