تعویق رئیس مجلس عراق به ایران


تعویق رئیس مجلس عراق به ایران

محل کار رئیس پارلمان عراق اجتناب کرده اند تعویق بازدید این سیستم ریزی شده وی به ایران خبر داد.


به گزارش خبرگزاری لبنان به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی سومریه نیوز، محل کار محمد الحبوسی، رئیس پارلمان عراق، اجتناب کرده اند تعویق بازدید این سیستم ریزی شده وی به ایران خبر داد.


شبکه قرار بود یکشنبه بلند مدت برای دیدار همراه خود افسران ایرانی به تهران بازدید تنبل.


محل کار الحبوسی همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: این بازدید به دعوت «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.


وی قرار بود همراه خود افسران ایرانی اجتناب کرده اند جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار تنبل.
انتهای پیام/