تقابل ایران و آژانس و ابهام در احیای برنامه جامع اقدام مشترک
محسن جیلوند گفت: چون ایران و آمریکا به جایی رسیده‌اند که نه تنها بحث احیای برجام مطرح می‌شود، بلکه حتی از سرگیری مذاکرات نیز در دستور کار طرفین نیست، بنابراین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بیشتر نگران ابعاد است. فعالیت های هسته ای ایران