تمدید شده ترین خودروی کودک نوپا همراه خود جکوزی بی نظیر! + عکسنمایندگی مینی به تازگی تمدید شده ترین خودروی ۶.۳ متری شخصی را به بازار در دسترس بودن کرده است کدام ممکن است دارای امکاناتی یادآور جکوزی است.