توسعه گردشگری در خوزستان منجر به توزیع عادلانه ثروت می شود


خادمی بیان کرد: در خوزستان اگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت هستیم باید به صنعت گردشگری روی بیاوریم تا منبع درآمد این استان به استخراج منابع محدود نشود.

هانی خادمی می گوید: حمایت بخش خصوصی از ایجاد زیرساخت های گردشگری را می توان جهشی و گامی مثبت در جهت توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان دانست.

وی افزود: در شهرستان اندیمشک و به طور کلی در استان خوزستان کمبود زیرساخت ها یکی از چالش های حوزه گردشگری است و یکی از مشکلات مهمی است که باید پیگیری شود.

آقای خادمی تاکید کرد: تامین زیرساخت های گردشگری از جمله ساخت مجتمع های اقامتی و پذیرایی از ضروریات جذب گردشگر است و سرعت توسعه گردشگری در سایر شهرها و فرمانداری های کشور رو به افزایش است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اندیمشک گفت: در استان خوزستان اگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت هستیم باید به سمت صنعت گردشگری روی بیاوریم تا منبع درآمد این استان محدود به این نباشد. استخراج منابع

تعامل دستگاه های مختلف برای تامین زیرساخت ها، استفاده از متخصصان، شناسایی و معرفی مراکز و جاذبه های گردشگری و مدیریت آنها با برنامه ریزی مناسب می تواند فرصت های گردشگری مناسبی را برای گردشگران فراهم کند.