تولید حق بیمه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در بیمه پرشین
تولید ۱۹۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه در بیمه پارسیان اخبار مالی_۵ تولید ۱۹۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه در بیمه پارسیا شرکت بیمه پارسیان در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۱۹۳۵ میلیارد تومان حق بیمه در انواع رشته های بیمه تولید کرد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است.