تولید سیباس ظرفیت خوبی برای بخش خصوصی در کشور است


سید مجتبی خیام نکوی در بازدید از ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام که امروز ۲۱ مرداد ماه برگزار شد، گفت: در حوزه امنیت غذایی در حال بررسی فعالیت هایی هستیم که بتواند ضریب امنیت غذایی را در کشور افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه ماهی در سبد خانواده بسیار کم است، افزود: یکی از راه های افزایش ضریب امنیت غذایی تولید محصولات پروتئینی به ویژه ماهی است که باید به این موضوع توجه بیشتری شود. باید در تولید به خودکفایی برسیم و وابستگی خود را به واردات ماهی کاهش دهیم زیرا ارز زیادی را به کشور تحمیل می کند و همچنین ظرفیت تولید استان را کاهش می دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: از جمله اقدامات قابل توجه در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام، پژوهشکده آبزی پروری و مؤسسات و مؤسسات شیلات منطقه، دستیابی به فناوری بیوتکنولوژی برای تولید بذر باس آسیایی است که از گونه های رایج در کشور است. شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام. .

خیام نکوی گفت: تولید و پرورش این ماهی ها می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد کند و یکی از مشکلات امروز ما انتقال این دانش فنی به بخش خصوصی برای خودکفایی است. . از نظر واردات ماهی باس کافی است.

وی گفت: امروز نتیجه پنج سال تلاش همکارانمان در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام را شاهد هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امکان تولید پرورش دهندگان سیباس آسیایی و انتقال دانش آنها به ۸ شرکت از بخش خصوصی وجود دارد تا هر کدام بتوانند سالانه بیش از دو میلیون قطعه بچه تولید کنند و بیش از ۱۶ قطعه بچه تولید کنیم. سرخ کردن. سالانه میلیون ها کاترپیلار.

خیام نکوی گفت: اگر تولید خوبی داشته باشند بیش از ۱۰ هزار تن به ظرفیت تولید پروتئین کشور اضافه می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنابراین استان خوزستان در این راستا توانایی بسیار خوبی دارد و می تواند پیش برود و این دانش را به استان های دیگر منتقل کند و این امر در قالب تولید ماهی در قفس قابل انجام است.

وی بیان کرد: ویژگی مهم این ماهی این است که می توان آن را در آب های شور، شیرین و بسیار شور تولید کرد و همین ویژگی، تکثیر این ماهی را بسیار گسترش داده است. در حالی که بسیاری از این محدودیت ها در تولید مثل ماهی های دیگر وجود دارد.

خیام نکوی افزود: در اینجا به عنوان هدیه ای به بخش خصوصی اعلام می کنیم که آمادگی داریم این دانش را با آنها به اشتراک بگذاریم و این گام بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی با استفاده از مواد پروتئینی مانند ماهی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این فرصت را به بخش خصوصی می دهیم و این دانش را در اختیار آنها قرار می دهیم.