تولید نفت غیر اوپک در ماه ژوئن اندکی افزایش یافتتولید نفت غیر اوپک در ماه ژوئن اندکی افزایش یافت

دیدگاهتان را بنویسید