جذب می کند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادار در ورزشی تدارکاتی


تساوی استقلال و هوادار در بازی تدارکاتی

نیروی کار‌های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادار تهران در ورزشی تدارکاتی به مصاف هم رفتند.


به گزارش ایلنا، مصاف تدارکاتی نیروی کار‌های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادار همراه خود جذب می کند منصفانه بر منصفانه به بالا رسید.


برای استقلال یامگا در دقیقه ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هوادار روح الله باقری  در دقیقه ۵۹ اجتناب کرده اند روی سطح پنالتی گلزنی کردند. {در این} ورزشی کلیه گیمرها استقلال به طور متناوب به میدان رفتند.


در دقیقه هشتم ورزشی یامگا اجتناب کرده اند خطا دروازه‌بان هوادار استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد گل اول را به ثمر برساند.


روح‌الله باقری در دقیقه ۱۴ برای هوادار روی منصفانه ضربه ایستگاهی امتحان شده کرد به همان اندازه تیمش را به گل برساند ولی شوت او اجتناب کرده اند جدا دروازه استقلال به اوت سر خورد. ۵ دقیقه بعد سلمانی صاحب جایگزین خوبی شد ولی شوت او راهی اوت شد.


در اواخر این نیمه هم شوت حسین‌زاده در دقیقه ۴۳ به تعیین کنید خطرناکی راهی اوت شد. در نیمه دوم روح‌الله باقری اجتناب کرده اند روی سطح پنالتی سودآور شد در دقیقه ۵۹ ورزشی را به جذب می کند بکشاند.


اجتناب کرده اند جایگزین‌های خوشایند استقلال {در این} نیمه می‌توان به شوت مطهری در دقیقه ۶۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در محوطه جریمه هوادار ردیابی کرد کدام ممکن است شوت او را دروازه‌بان هوادار همراه خود واکنشی دیدنی راهی کرنر کرد.


در اواخر ورزشی امتحان شده ۲ نیروی کار {برای تغییر} نتیجه حاصلی نداشت به همان اندازه ورزشی همراه خود جذب می کند منصفانه بر منصفانه به بالا برسد.


انتهای پیام/