جذب می کند عقب کشیدن پکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت – مسجد سلیمان در دیدار تدارکاتی


دیدار تدارکاتی گروه های بیکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت مسجد سلیمان همراه خود جذب می کند صفر بر صفر به نوک رسید.

گروه فوتبال پکان عصر در لحظه چهارشنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه ایران خودرو مقابل مسجد سلیمان نفت به میدان سر خورد کدام ممکن است این دیدار همراه خود جذب می کند ۰-۰ به نوک رسید.

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مسابقه رضا محققی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی حسینی دیدار گرمی همراه خود یکدیگر داشتند.

گروه فوتبال پکان در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر ایران ۱۵ فروردین ماه میهمان استقلال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد سلیمان نفت نیز در همین روز میهمان ذوب آهن {خواهد بود}.