جردبین: داور دربی به جای آن سرمربی پرسپولیس محروم شود


پیشکسوت سرشناس پرسپولیس معتقد بود کدام ممکن است تکفیر بالقوه یحیی گل محمدی {نمی تواند} صحت داشته باشد.

جردبین: داور دربی به جای سرمربی پرسپولیس محروم شود
رویداد۲۴ محمود خوردبین همراه خود ردیابی به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات مطرح شده در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما مبنی بر محرومیت بالقوه یحیی گل محمدی اظهار داشت: من می خواهم نمی گویم یحیی گل محمدی وقتی عصبانی شد کار درستی انجام داد، با این حال ببینید سید علی داور این کار را کرد برای عصبانی کردن معلم کارکنان پرسپولیس آرام؟

وی یکپارچه داد: متاسفانه انواع هیات ژوری برای دربی ضعیف بود، سیدمهدی سیدعلی نتوانست این دیدار را اجتناب کرده اند تذکر فنی تصمیم گیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پایین را بلد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوت های خطا شخصی نیمکت پرسپولیس را دمید. در آستانه انفجار هر دو در محل تنظیم کارکنان ما بی تخصص بود.

شرکت کننده ماهر پرسپولیس افزود: در دیدارهای ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هر مسابقه بر مقدمه رقبا عادلانه است. همه عامل باید عادلانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی سعید آقایی مصدوم شد، داور خواهد شد زودتر اصل تعویض بدهد با این حال تفریحی به هم خورد. پرسپولیس ۱۰ گل زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان ما لوفر شدند.

خردبین علاوه بر این خاطرنشان کرد: همراه خود کمیته داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون فوتبال کدام ممکن است تعدادی از سالی است در آستانه بازنشستگی داوران را بر عهده دارند صحبت می کنم به همان اندازه اجتناب کرده اند آنها تقدیر کنم. عنوان این کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خدمت هر دو پاداش نیست، با این حال خطا بزرگی است. داور دربی باید بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ترین داور لیگ برتر باشد، در حالی کدام ممکن است سیدعلی اجتناب کرده اند در گذشته می دانست کدام ممکن است در مکان خوبی برای سوت زدن دربی نیست. اگر {به دلیل} محرومیت است، بیشتر است فدراسیون، کمیته انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران جلوی سیدعلی داور دربی را بگیرند کدام ممکن است خطاها عجیبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد پرسپولیس ۱۰ گل بزند.

مشاور رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در خصوص شنیده ها مذاکره تجهیزات گلف پرسپولیس همراه خود سایر امکان ها برای جانشینی یحیی گل محمدی اظهار داشت: این شایعات انصافاً صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فنی پرسپولیس تحمل هیچ شرایطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مذاکره یحیی گل محمدی است. همراه خود هر کس عکس.”