جریمه ۶ میلیاردی قاچاق گاز در همدان


جریمه ۶ میلیاردی قاچاق سوخت در همدان

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان همدان اجتناب کرده اند محکومیت ۶ میلیارد ریالی برای قاچاق گاز خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه تعزیرات حکومتی، مرضیه یونسی ذکر شد: همراه خود گزارش پلیس توجه شهرستان فامنین با اشاره به اختراع ۱۸ هزار لیتر نفت سفید اجتناب کرده اند منصفانه وانت گزارش این تخلف برای معامله با به تعزیرات حکومتی کشتی شد.


سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: بخش معامله با کننده پس اجتناب کرده اند معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به‌عدم حاضر مدارک قانونی اجتناب کرده اند سوی متهم، وی را علاوه بر این ضبط گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو حامل آن به تیز کردن ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه صادره وصول شد.


انتهای پیام/