جشنواره هیمیار بیما ملات از برگزیدگان خود تجلیل می کند


جشنواره هیمیار بیما ملات از برگزیدگان خود تجلیل می کند


به گزارش النا، جشنواره هیمیار با هدف ارتقای توان فروش نمایندگان، ارتقای جایگاه سبد شرکت و افزایش سهم خرده فروشی بیمه نامه های مهندسی، باربری، مسئولیت، عمر، حادثه و آتش سوزی برگزار می شود.سوزی از اوایل شهریور شروع کرد و از دور اول برنده ها را واگذار کرد.


در قرعه کشی این جشنواره که در مرکز همایش های بیمه میلات برگزار شد، ۶ شرکت بیمه واقعی خریدار بیمه نامه در شهریور و مهرماه شناسایی شدند..


ستاره آقاخانی پروین برنده نقدی در رشته آتش نشانی مسکونی، لفته مقدم در رشته حوادث انفرادی، برنده خرید بیمه نامه و مهشاد اشرف پور در حوزه حوادث مسافرتی برنده خرید بیمه عمر در قرعه کشی شهریور شدند. ماه و جعفر عثمانی اصل در رشته مسئولیت، قاسم مدنی النقبی در بخش مسئولیت برنده نقدی، خرید بیمه نامه و الیزا مرادی سیدآباد نیز برنده خرید بیمه عمر در رده حوادث سفر شدند..


جشنواره هیمیار بیما ملات از اول شهریور ماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد و برگزیدگان این جشنواره در دو دوره هر دو ماه یکبار معرفی خواهند شد..


انتهای پیام/