جوان شدن با روشی عجیبمحققان در مطالعات جدید خود از پیوند مدفوع برای معکوس کردن روند پیری در موش‌ها استفاده کردند. بر این اساس گفته می‌شود پیوند میکروبیوتای مدفوعی می‌تواند برخی از جنبه‌های پیری را معکوس کند.