حادثه تالار گردشگری خرمشهر/ جاری همه مسافران خوشایند است


حادثه تالار گردشگری خرمشهر/ حال همه گردشگران خوب است

دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر همراه خود ردیابی به حادثه قایق توریستی {در این} شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ جرحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرحی در پی نداشت.


به گزارش خبرگزاری ‘ایلنا’ اجتناب کرده اند خوزستان، سجاد باکوگر صبح درست در این لحظه چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود گفتن این خبر افزود: ساعت ۲۲ عصر سه شنبه (۲ فروردین) عالی فروند قایق توریستی همراه خود ۷۵ مسافر تخته اجتناب کرده اند زیر پل آزادی خرمشهر می تحویل داد. به بقایای بتنی کدام ممکن است در زمان مبارزه اجتناب کرده اند بین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر آب بود.


وی افزود: پس اجتناب کرده اند بروز حادثه بلافاصله موضوع توسط کاپیتان لینگ به وسط خواستار کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رادیو، پلیس، منقل نشانان، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مردم اطلاع داده تبدیل می شود به همان اندازه مسافران را اجتناب کرده اند قایق شکسته خارج کنند.


دبیرکل ستاد ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر تصریح کرد: نبود عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک در آن نقطه، نزدیک کردن قایق های امدادی به قایق شکسته را همراه خود اشکال مواجه می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است الگو تخلیه مسافران حدود عالی ساعت به اندازه انجامید.


وی همراه خود دقیق اینکه تمامی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران این قایق خاندان مقدس نجات به در کنار داشتند، اضافه کرد: بر ایده آیین نامه گردشگری آبی نوروزی، حضور مسافران در قایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق های گردشگری با بیرون خاندان مقدس ممنوع است.انتهای پیام/