حجت الاسلام سید محسن شفیعی همراهی دلسوز برای مسئولان نظام بود


معاون دارایی ها انسانی نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده‌ها:

  معاون دارایی ها انسانی نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده‌ها
ذکر شد: آقا سید محسن شفیعی اسوه اخلاق، مجاهد فی سبیل الله، همدمی برای
دانشگاهیان کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی دلسوز برای مسئولان نظام بود.

  حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سیدمهدی میراحمدی چهارشنبه
عصر در مراسم چهلمین روز درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی در
مسجد امام خمینی (ره) دانشکده شهید چمران اهواز تصدیق شد: برخی انسان‌ها
در راه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد هر آنچه دارند قیمت می کنند؛ جهاد صرفا قصد کردن قتال
نیست اما علاوه بر این امتحان شده قلمی، قدمی، جسمی ، زبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی مصداق بارز .

وی افزود: اگر کسی برای خدا کار تنبل هم برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای افراد کار
کرده است ؛ وقتی شخص خاص دارای مشکلاتی است، باید بدانیم مکان به وی کمک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید
در چه جایی سطح قوتی برای او باشیم.

معاون دارایی ها انسانی نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده‌ها
تصریح کرد: سید محسن شفیعی مجاهدانه امتحان شده می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز نداشت با این حال
هیچگاه نخواست دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها برای رضای خدا کار می کرد. 

وی همراه خود دقیق جلوه‌های امتحان شده آقا سید  محسن فوق العاده غیرمعمول بود، افزود: این
روحانی همواره کارهای صادق را گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر روحیه
اجباری را برای تحقق، در اشخاص حقیقی تحمیل می کرد.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سیدمهدی میراحمدی همراه خود دقیق اینکه سید محسن امتحان شده
می کرد خوبی‌های دیگران دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچگاه اشخاص حقیقی را تخریب نمی کرد، ذکر شد:
همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مجاهدانه همراه خود اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان اجتناب کرده اند صفات بارز آقا سید محسن
بود کدام ممکن است محله کنونی ما از نزدیک به چنین افرادی خواستن دارد.

وی خاطر نماد کرد: حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی اسطوره دقیق
برای مجاهدت در راه خدا بود؛ جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد داشت با این حال ذره‌ای اجتناب کرده اند خصوصی کینه
به دل نداشت.

معاون دارایی ها انسانی نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده‌ها ذکر شد:
ایشان همراه خود کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان، همراه خود غصه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غمگساری، مجاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت الگوی ممکن
اقدام می کرد. 

حجت الاسلام والمسلمین شفیعی الگوی اخلاق بود 

علاوه بر این معاون زیبایی شناختی جهاد آموزشی {در این} مراسم، ذکر شد: حجت الاسلام
والمسلمین سید محسن شفیعی یکی اجتناب کرده اند خوب ارزش‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص دانشکده‌های استان
خوزستان بود ولی تمامی {افرادی که} همراه خود ایشان وابسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل بودند، خوشحال از
بزرگی نصیبشان شده است.

جمال رحیمیان افزود: ۴۰ روز است کدام ممکن است مجموعه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید
آشنایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران این عالم ربانی در شومینه فراغ ایشان می سوزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد رفتنش
را ادراک ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این غم دوری، الگوی بارز منصفانه انسان عظیم، مجاهد فی
سبیل‌الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی اخلاق است. 

آقا سید محسن محور وحدت تمامی اقشار در خوزستان بود

سرپرست دانشکده شهید چمران اهواز نیز {در این} آیین ذکر شد: ۴۰ روز اجتناب کرده اند
درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر زمانی کدام ممکن است سپری می
شود، بافت جبران نشدن این ضایعه دردناک تا حد زیادی تبدیل می شود چراکه ایشان محور
وحدت تمامی اقشار در خوزستان بود.

علی‌محمد آخوندعلی افزود: دانشگاهیان، حوزویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع مختلف در مرحله
ملت همراه خود رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش این عالم ربانی شناخته شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان را الگویی اجتناب کرده اند تقوا،
برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت می دانستند.

وی دقیق کرد: تعمیر مشکلات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص دانشجویان یکی اجتناب کرده اند رسالت‌های
بی نظیر آقا سید محسن بود حتی در روزی کدام ممکن است مشکلی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی برطرف نمیشد، پس اجتناب کرده اند
سخن ادعا کردن همراه خود حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی، اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غصه آن‌ها
کاسته می شد.

سرپرست دانشکده شهید چمران اهواز ذکر شد: در شرایط خاص دانشکده یکی اجتناب کرده اند
بهتر از ، عزیزترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری‌ترین نیروهای شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد کدام ممکن است تنها خدا می
تواند این صدمه عظیم را برای ما تسکین دهد.

وی افزود: آقا سید محسن در زمان حیاتش عملکرد‌هایی داشت کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند رحلتش
به خوبی بیانیه تبدیل می شود؛  همواره نمونه بودن ایشان، ما را برای حرکت در هدف
ایشان، الهام بخش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی تعهد داریم {در این} مسیر حرکت کنیم.

مراسم چهلمین روز اجتناب کرده اند درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی
چهارشنبه عصر همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان، فرماندهان سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج ، طلاب،
روحانیون ، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان مومن خوزستان در مسجد امام خمینی (ره)
دانشکده شهید چمران اهواز برگزار شد.