حمایت تجهیزات گلف استقلال اجتناب کرده اند عکس عارف غلامیاکانت تجهیزات گلف استقلال در اینستاگرام استوری در حمایت اجتناب کرده اند مدافع نیروی کار سراسری آشکار کرد.