حمله به توانایی نفتی آرامکو


توانایی آرامکو در جده به طور مناسب در شومینه بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی حمله نیروهای یمنی شومینه سوزی به تعیین کنید بی سابقه ای رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی بنزین تمامی توانایی را تخریب کرد.

حمله به تاسیسات نفتی آرامکو

مناسبت ۲ جامعه الحدث عربستان گزارش داد کدام ممکن است ۱۵ شومینه نماد برای مهار شومینه در ایستگاه تخصیص فرآورده های نفتی آرامکو در جده امتحان شده می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه سعودی الحدث اجتناب کرده اند چاپ شده مستقیم تاسیساتی کدام ممکن است توسط نیروهای یمنی هدف قرار گرفت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بلند شدن شعله های شومینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود اجتناب کرده اند این توانایی خبر داد. این گزارش می افزاید وزش باد کار شومینه نشانان را برای ساعت ها پس اجتناب کرده اند حمله همراه خود ضرر مواجه کرده است.

دارایی ها نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه گزارش دادند کدام ممکن است توانایی آرامکو در جده به طور مناسب در شومینه بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی به تعیین کنید بی سابقه ای رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی در مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی بنزین این توانایی را به طور مناسب تخریب کرد.

این دارایی ها افزودند: صنعا تایید کرده است کدام ممکن است قصد دارد توانایی حیاتی آرامکو در راس الراصوره، رابغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جده را تخریب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی توانایی آرامکو هدف این حمله ها {خواهد بود}.

دارایی ها نیروی دریایی علاوه بر این گفتن کردند در صورت یکپارچه محاصره، صنعا در روزهای بلند مدت به حمله ها شخصی به عوامل فوق العاده ظریف عربستان یکپارچه خواهد داد.


اصولاً بیاموزید: خواه یا نه حمله پهپادی حوثی ها به امارات بر مذاکرات وین تأثیر می گذارد؟