حواشی تیم فوتبال ایران در جام جهانی قطر/ دعای پیروزی حریف!
قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حاشیه هایی برای ایران به وجود آمد. به این حواشی پست های بازیکنان تیم ملی را هم اضافه کنید. همانطور که منتقدان معتقدند بازیکنان اساسا شرایط مردم و اعتراضات ایران را در نظر نمی گیرند. در چنین فضایی عده ای برای بازیکنان انگلیس و پیروزی آنها دعا کردند! اما چه شد که این تابو شکسته شد و عده ای منتظر بردند حریف؟