خانه سالمندان با امکانات لوکس/ از ۸ میلیون تخت تا ۶۰ میلیون اتاقشما می توانید هزینه مراقبت در خانه سالمندان را به صورت خصوصی یا با استفاده از بیمه سلامت و زندگی، بیمه نامه ها، پس انداز، وام مسکن معکوس و کمک های بلاعوض از یک آژانس منطقه ای یا محلی پرداخت کنید. بیمه هزینه های معتبر خانه سالمندان را در موارد خاص پوشش می دهد، اما برای پوشش هزینه های خانه سالمندان یا هزینه های مراقبت طولانی مدت طراحی نشده است.