خدمات ارزنده و بشر دوستانه جمعیت هلال احمر بر کسی پوشیده نیست


فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: عشق و علاقه به فعالیت بشر دوستانه سبب جذب افراد در هلال احمر می‌شود.

 جهانگیری گفت: داوطلبان جمعیت هلال احمر افراد مخلص و خدوم هستند که در لباس مقدس هلال احمر برای رضایی خداوند و یاری رساندن به مردم فعالیت می کنند

او می‌گوید: نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر اندیمشک طی دو سال کرونا به صورت جهادگرانه جان خود را به خطر انداختند و یاری رسان مردم بودند که این اقدام قابل‌ ستایش است.

او گفت: خدمات ارزنده جمعیت هلال احمر بر کسی پوشیده نیست و نیروهای داوطلب جمعیت هلال همواره در حوادث مختلف حضور دراند که این خود یک اقدام ارزنده است

فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: لباس جمعیت هلال احمر مقدس است و این لباس نزد مردم از احترام خاصی برخوردار است و هلال احمر یک نیروی یاری رسان و مردمی است

به گفته او هر گاه حادثه ای رخ می دهد نیروهای جمعیت هلال به سرعت خود را به محل آن حادثه می رسانند و حضور بشردوستانه نیروهای داوطلب جمعیت هلال در حوادث برای مردم مورد دلگرمی و خرسندی می شود.

جهانگیری گفت: عشق علاقه و فعالیت بشردوستانه سبب جذب اعضای جوان به جمعیت هلال احمر شده است و هدف اعضای داوطلب مادی نبوده است که این اقدام نزد خداوند متعال گرانبها و ارزشمند است

این مقام مسئول گفت: امروز سالروز یک قرن خدمت بی منت جمعیت هلال احمر است و خدمت دهی داوطلبانه هلال احمر به مردم در ایران اسلامی امروز یکصدساله شد.