خطا ریختن رافائل سیلوا اجتناب کرده اند استقلال است؟


اشتباه اخراج رافائل سیلوا از استقلال است؟

عالی داور فوتبال کسب اطلاعات در مورد صحنه نامشخص نیمه اول ورزشی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان اظهار تذکر کرد.


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری ایلنا، دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکان در شرایطی برگزار شد کدام ممکن است ریختن سیلوا مدافع کارکنان در دقیقه ۴۰ این دیدار جنجال به پا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات زیادی را اجتناب کرده اند سوی استقلالی ها به در کنار داشت.


نوید مظفری کارشناس داوری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود النا کسب اطلاعات در مورد این صحنه تصدیق شد: انتخاب داور {در این} صحنه مناسب بود. مهاجم بیکان در مکان واضح دروازه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع آبی به عمد اجتناب کرده اند خطای او جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مکان واضح را اجتناب کرده اند حریف گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا زرشکی مستقیم انتخاب مناسب داور {در این} صحنه بود.


انتهای پیام/