خوزستان در «قول با لبخند» بازی کردخوزستان درخشید

ایسنا/ خوزستان سه نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در دومین جشنواره ملی مهروارا «قول با لبخند» مقام اول را کسب کردند.

به گزارش ایسنا، فاطمه باکنت، عضو کانون فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ اهواز، صوفیه رضایی، یکی دیگر از اعضای این کانون و از اعضای کانون نویسندگان صبا اهواز و فاطمه زهرا. عضو کانون فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عمیدیه واحد، عضو کانون نویسندگان صبا اهواز و معاونت مکاتبات واحد خلاقیت ادبی در فرمانداری حائز رتبه اول، دوم کشوری شد. مهروارا “یک لبخند”.

اختتامیه دومین جشنواره طنز کشور «قول با لبخند» با معرفی برگزیدگان در بخش های مختلف شعر، داستان کوتاه و عکاسی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانداری اردبیل برگزار شد.