داماد روحانی: رئیس جمهور به روحانی منصبی نداد، رهبری دستور دادند


کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی گفت: روحانی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود با اعضای دولت خود در خانه جلسات و جلساتی داشت و بر اساس آداب و رسوم و ضوابط باید دفتری به آنها اختصاص می یافت. تی

داماد روحانی: رئیس جمهور به روحانی منصبی نداد، رهبری دستور دادند
رویداد ۲۴ داماد حسن روحانی گفت: با دستور رهبر معظم انقلاب و پیگیری های دفتر رهبری، مکانی نزدیک بیت روحانی به عنوان دفتر از سوی دولت به وی اختصاص یافت. این در حالی است که آقای رئیسی مخالف این کار بود.

به گزارش مدارا، کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی با اشاره به موضوع اختصاص دفتر به رئیس دولت ۱۱ و ۱۲ گفت: روحانی پس از پایان دوره کاری خود جلسات و جلساتی را برگزار می کرد. با اعضای دولت خود در خانه، و طبق آداب و رسوم و قوانین، لازم بود دفتری برای آنها تخصیص داده شود.


بیشتر بخوانید: انتقاد هاشمی طبا از روحانی/ تهمت های برنامه جامع اقدام مشترک نیز نابخشودنی است.


وی افزود: اختصاص پست برای روسای جمهور امری کاملا متداول است و در بین برخی افراد متفاوت بوده به طوری که بنیاد مستضعفان در برخی موارد دفتری برای روسای جمهور سابق در نظر گرفته است.

مهدی زاده ادامه داد: در خصوص آقای روحانی. دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی چنین کاری نکردند که در نهایت با حکم رهبر معظم انقلاب و پیگیری رهبری از سوی دولت به عنوان دفتری نزدیک منزل آقای روحانی منصوب شد. میز کار.