در اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل چه گذشت؟


در اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل چه گذشت؟

رویداد ۲۴ به گزارش ایلنا، علی دهقانی درباره جزئیات اولین جلسه دادگاه پایتخت گفت: امروز اولین جلسه پرونده تصادف متروپل با حضور پدر متوفی و ​​متهم پرونده تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه اظهارات ۲۲ نفر از اولیای دم متوفی شنیده شد و تعدادی از وکلای آنها نیز اظهارات خود را ارائه کردند.

وی گفت: گاهی مرحوم از یک خانواده بود و یک نفر به نمایندگی از پدر مرحومم در جلسه شرکت می کرد.

رئیس قاضی خوزستان تصریح کرد: نماینده دادستان پیش از شروع جلسه اظهارات شکت کیفر خواست را قرائت کرد.

وی درباره تعداد متهمان این پرونده گفت: متهمان این حادثه ۲۱ نفر هستند که همگی در دادگاه حاضر شدند و همگی دستگیر و از زندان به جلسه ارجاع شدند.

دهقانی افزود: در این جلسه بیشتر شکایات مطرح شد و جلسه بعدی که فردا برگزار می شود به دفاع از متهم اختصاص دارد.

وی همچنین درباره روند پرداخت مهریه متوفی در این حادثه گفت: قرار است این روند در دادگاه مشخص شود اما با توجه به اینکه مهریه تعدادی از متوفی از اموال مالک اصلی (متوفی) پرداخت شده است. . ) در صدور حکم باید به اخذ هرگونه دیه به آنها نظر داده شود و رسیدگی فقط در جنبه عمومی جرم صورت می گیرد.

گفتنی است ریزش ساختمان متروپل در آبادان در روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی رخ داد و در این حادثه ۴۳ نفر از شهروندان کشورمان جان باختند.