در دسترس بودن بنزین یورو ۴ در جنوب غرب خوزستان تحریک کردن شد


مدیرعامل نمایندگی منتشر شده فرآورده های نفتی آبادان اظهار داشت: درست در این لحظه dishing out بنزین یورو ۴ در جایگاه های در دسترس بودن گاز در جنوب غرب استان خوزستان تحریک کردن شده است.

محمد بنی سعید اظهار داشت: در راستای نیازها، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف زیست محیطی صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم ساختار رشد شهرهای خرس محافظت dishing out گاز یورو در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out 4 یورو گاز مرغوب. بنزین در جایگاه های آبادان، خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادقان برای تامین گاز.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به ساخت ایمن بنزین همراه خود استاندارد یورو ۴ در پالایشگاه آبادان، dishing out این محصول پاک {در این} سه شهر تحریک کردن شده است.
مدیرعامل نمایندگی منتشر شده فرآورده های نفتی آبادان اظهار داشت: بنزین یورو کوارتو تدریج در تمامی جایگاه های گاز قلمرو جنوب ملت dishing out تبدیل می شود.
بنی سعید اظهار داشت: بنزین ۲۲ یورویی در ۲۲ جایگاه گاز رسانی در شادیجان، آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر dishing out تبدیل می شود.

در خوزستان ۲ نمایندگی منتشر شده فرآورده های نفتی در اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادان پرانرژی هستند.