دسته دارچین. : تغذیه


آیا شستشوی چوب دارچین عواقب منفی دارد؟

من آنها را به عنوان یک میان وعده دوست دارم و می پرسم که زیاد بودن آن بد است؟ من گاهی تا 3 وعده غذا در روز می خورم.

انگار می خواستم شوخی کنم و به تعداد زیادی از دوستانم بپیوندم تا خودم سیگار بکشم. یک چیز منجر به دیگری می شود و من می خواهم ادامه دهم.

من هیچ اطلاعاتی در اینترنت پیدا نمی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید