دستگاه های اجرایی در خرمشهر برای ایجاد اشتغال در شهرستان تلاش کنند


معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به ایجاد فرصت شغلی برای ۶۹۰ نفر ثبت نام شده در سامانه نظارت اقدام کنند.

نادر عمیدزاده روز پنجشنبه در جلسه شورای بهره برداری شهرستان در فرمانداری خرمشهر گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری با تلاش دستگاه های اجرایی و کسب سهمیه، شهرستان خرمشهر مقام دوم را به خود اختصاص داد. شهر خرمشهر ایجاد فرصت های شغلی در استان

وی افزود: سامانه نظارت تنها مرجع قانونی احراز اشتغال است و تمامی اطلاعات کارکنان توسط دستگاه های اجرایی متعهد به احراز اشتغال در این سامانه ثبت شده است و باید کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: سامانه نظارت ثبت تعهدات ایجاد فرصت شغلی برای ادارات و میزان اجرا و اجرای این تعهدات است، بنابراین فرصت های شغلی باید به صورت روزانه رصد شود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سیاست دولت سیزدهم ایجاد فرصت های شغلی پایدار و رفع بیکاری است، گفت: اشتغال پایدار مهمترین هدف شورای اشتغال است.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، دانش و اشتغالزایی، مهمترین هدف تیم اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دستیابی به اشتغال پایدار است.
فرماندار خصوصی خرمشهر گفت: دستگاه های اجرایی شهرستان و بخش خصوصی برای ایجاد فرصت های شغلی تلاش کنند و بانک ها نیز تسهیلات را به موقع پرداخت کنند تا اشتغال در شهرستان افزایش یابد.
وی از برگزاری جلسه شورای استخدامی استانداری در هفته آینده خبر داد و افزود: شورای استخدامی استانداری در خرمشهر تشکیل می شود و دستگاه های اجرایی که در سال ۱۴۰۰ به تعهدات خود عمل کردند باید گزارش عملکرد خود در حوزه اشتغال را ارائه کنند.
امید زاده گفت: مدیران نهادها و سازمان ها در دو حوزه مرتبط با ایجاد اشتغال و کسب و کار برای مرزنشینان باید پیشنهادات و برنامه های خود را با بخشداری ها هماهنگ کنند.
فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با بیان اینکه تعهدات نهادها قابل رصد و پیگیری است گفت: از هر دستگاه دو یا سه نفر به صورت تصادفی انتخاب می شوند و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با معاونت برنامه ریزی و بازرسی استانداری بر این امر نظارت خواهند کرد. برای اطمینان از صحت آن
وی همچنین به اشتغال مرزنشینان و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بنیاد برکت برای متقاضیان روستاها اشاره کرد و افزود: تولید دانش بنیان، ایجاد اشتغال و توسعه محصول در روستاها باید یک ضرورت تلقی شود.