دستگیری ۲۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت ۵ پلیس در اعتراضات از ما بلافاصله گیلان


اعتراضات مردمی در گیلانرویداد۲۴ سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد عصر پنجشنبه تصدیق شد: اجتناب کرده اند حدود ۲۰ روز پیش مردمان بخش سراوان رشت در اعتراض به انباشت غیراصولی زباله در درگاه موقعیت یابی تخلیه زباله تحصن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورود خودروهای حامل زباله به این محل قرارگیری جلوگیری می کردند.

وی همراه خود دقیق اینکه پلیس اجتناب کرده اند مطالبات به حق مردمان حمایت می تدریجی، براهمیت چاره اندیشی تجهیزات های متولی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب تنظیم زیست تاکید دارد، افزود: کارگران انتظامی برابر مصوبه شورای تامین استان در راستای تحمیل نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برابر توافق همراه خود مرجع قضائی، صبح بلافاصله در محل موقعیت یابی زباله سراوان حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری فوق العاده خوشایند مردمان فهیم بخش سراوان نسبت به بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله اقدام کردند.

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان همراه خود تحسین اجتناب کرده اند همکاری فوق العاده خوشایند مردمان فهیم بخش سراوان افزود: متاسفانه عده‌ای سودجو همراه خود سنگ پراکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد فیزیکی قصد داشتند مانع بازگشایی موقعیت یابی زباله سراوان برای بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام این سیستم های تدوین شده، شوند کدام ممکن است همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافیت پلیس ناکام ماندند.

این مقام انتظامی افزود: در جریان سنگ پراکنی این اشخاص حقیقی، ۵ نفر اجتناب کرده اند نیروهای انتظامی کدام ممکن است {برای حفظ} استراحت در محل حضور داشتند مصدوم شدند کدام ممکن است برابر گزارش‌های رسیده جاری ۴ نفر اجتناب کرده اند آنها مساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

سرهنگ رسول‌زاده یکپارچه داد: {در این} حادثه ۲۲ نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} جستجو در تحمیل ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند مطالبه به حق مردمان سراوان بودند، تعیین، دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده آنها هم اکنون اجتناب کرده اند طریق مرجع قضائی در جاری معامله با است.

پسماند سراوان سالهاست کدام ممکن است بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهودترین مشکل گیلان است. این محل از بین بردن زباله کدام ممکن است ۳۸ سال پیش تحریک کردن به ورزش کرد، ابتدا قرار بود سریع میزبان پسماند شهرهای مرکزی استان باشد کدام ممکن است متاسفانه به بومی ابدی تغییر شد. بی تدبیری مسئولان {در این} زمینه منجر شد طی خوب دهه فعلی اهالی قلمرو اجتناب کرده اند مشکلات فراوان زیست محیطی، بیماری های عفونی، بوی نامطبوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ورودی طیف گسترده ای از اشکالات مبارزه کردن ببرند.

اهالی سراوان رشت در سال های ۹۵، ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸ نیز در اعتراض به وضعیت نامناسب دفن زباله، راه حرکت ماشین‌های حمل زباله را بستند با این حال هر بار همراه خود وعده های بسیاری مسئولان وقت بازو اجتناب کرده اند اعتراض کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره همکاری شخصی را آرم دادند.

همراه خود این جاری اظهارات کنونی مسئولان اجتناب کرده اند بلافاصله پنجشنبه عملیات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی محل دفن زباله سراوان این شهر تحریک کردن شد. علاوه بر این پیشتر نیز اسدالله عباسی استاندار گیلان ادعا کرد کدام ممکن است به همان اندازه بالا سال هیچ زباله جدید وارد قلمرو سراوان نخواهد شد.

سید امیر حسین علوی شهردار رشت هم بلافاصله ضمن عذر خواهی اجتناب کرده اند مردمان قلمرو سراوان رشت اظهار داشت: همراه خود کمک هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مردمان مشکلات محل دفن زباله سراوان رشت را مرتفع خواهیم کرد.