دستگیری ۲ پرسنل گزارش احوال در بهبهان در بازار رودخانه!


دستگیری ۲ نفر اجتناب کرده اند کارمندان گزارش احوال شهرستان بهبهان کدام ممکن است اقدام به تنظیم کاربری رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آن می کردند.

حجت الاسلام عبدالله رئیس وسط ایمنی دانش قوه قضائیه اجتناب کرده اند دستگیری ۲ مامور گزارش احوال شهرستان بهبهان کدام ممکن است اقدام به تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا عالی رودخانه کرده بودند، خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا قاسمی نژاد دادستان کل شهرستان بهبهان {در این} خصوص آگاه بود همراه خود ملاحظه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تصرف پایین های عظیم بالای ۲۶ هزار متر در یکی اجتناب کرده اند رودخانه های این شهرستان، تحقیقات اولین {در این} خصوص تحریک کردن شده است.

وی شکسته نشده داد: این نهر عالی دالان سیلابی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند موجود در شهر می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پر شدن اجتناب کرده اند نخاله های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی پلاک ثبتی به تعداد اندکی اجتناب کرده اند ساکنان فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کنندگان اقدام به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در آن کردند.