دشمن در صدد حمله به دانشگاه ها و مدارس است


نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: دشمن ضربات زیادی از سوی محققان و علما در دانشگاه های ما خورد و امروز با ضربه زدن به مدارس و دانشگاه ها درصدد جبران آن است.

حجت الاسلام سید محمد نبی مسیفرد نماینده ولی فقیه در خوزستان امروز در همایش جوانان متمدن گفت: دشمن ضربات زیادی از سوی محققان و دانشمندان دانشگاه های ما خورد و امروز هم هست. به دنبال جبران آنها با ضربه زدن به مدارس و دانشگاه ها.

وی افزود: با دانش آموزان آگاه و آینده نگری ما در صحنه، توطئه دشمن دوباره شکست خواهد خورد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: در رژیم های گذشته مانند قاجار و پهلوی بخش هایی از ایران از ایران جدا شد اما نظام جمهوری اسلامی با اقتدار در مقابل دشمن ایستاده است.

وی ادامه داد: امروز محققان و دانشمندان ما ماهواره به فضا می فرستند و بر اساس دانش خود موشک تولید می کنند که مایه مباهات کشور است.

موسوی فرد گفت: کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر، خودشان آزادی بیان را زیر پا می گذارند و مواد مخدر را ممنوع می کنند.

وی افزود: امروز فضای مجازی باید به فضایی برای سربلندی و عزت ملت تبدیل شود.