دلار ۲۵۳۰۲ تومان


نرخ دلار درست در این لحظه در صرافی سراسری ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۲ تومان است.

درست در این لحظه (۱۵ فروردین ۱۴۰۱) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملت ۲۵۳۰۲ تومان است. علاوه بر این هر اسکناس یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۲ تومان فروخته تبدیل می شود.

نرخ فارکس روزانه در صرافی ها
اسم قیمت فارکس (تومان)
۲۵,۳۰۲ USD
۵۴۲ ۲۸ یورو
صد دینار عراقی ۱۸۰۰۰
۷۴۱۷ درهم
۳۵۸۸۵ کیلو
CNY 4335
لیر ترکیه ۱۸۷۰
روبل روسیه ۳۲۴