راهیان آفتاب عاملی برای خشمگین نگه از گرفتن یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهداست


معاون هماهنگ کننده نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جشنواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادمان های حفاظت مقدس مسئله مهمی در یادآوری اقدامات ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت یادمان شهدا برای عصر کنونی است.

امیر دریادار حبیب الله سیاری همین الان در بازدید اجتناب کرده اند پایگاه باکلاس رزمی ابوتیمور نظامی تصدیق شد: جشنواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادواره های حفاظت مقدس مسئله مهمی در یادآوری آثار ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین نگه از گرفتن یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا برای عصر کنونی است. ”

وی اظهار داشت: یادمان های دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق عملیاتی خوزستان همه ساله به طور قابل توجهی در روزهای پایانی سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز پذیرای کاروان های راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف مردم است کدام ممکن است به این استان می آیند. اجتناب کرده اند عوامل مختلف ملت

معاون هماهنگ کننده نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برگزارکنندگان این جشنواره ها همراه خود تشریح مناطق عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد تسلیحات، عصر جوان را نسبت به آثار ارزشمند شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای کم نظیر انقلاب آگاه خواهند کرد. .