رایزنی‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه کسب اطلاعات در مورد فینال توسعه مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری‌های ۲ ملت در دریای خزر


حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ظهر در لحظه در محیط نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در دیداری پیرامون موضوعات مورد کنجکاوی مشترک گفتگو کردند.

رایزنی‌های ایران و روسیه درباره آخرین روند مذاکرات وین و همکاری‌های دو کشور در دریای خزر

مناسبت ۲۴ وزیر امور خارجه کشورمان {در این} دیدار اجتناب کرده اند تحمیل قابلیت های حال در زمینه همکاری های ۲ ملت در زمینه های مختلف استقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آسانسور همکاری ها تاکید کرد.

امیر عبداللهیان همراه خود تشریح انتخاب پوشش همسایگی اجتناب کرده اند منظر مقامات جمهوری اسلامی ایران، به رویکرد همکاری قابل توجه همراه خود همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفی تحریم‌های یکجانبه علیه ملت ها ردیابی کرد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همراه خود ردیابی به کنجکاوی کشورش به همکاری همه جانبه همراه خود همسایگان شخصی به طور قابل توجهی ایران، بر اهمیت روابط ۲ ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آمادگی کشورش برای افزایش همکاری ها همراه خود ایران تاکید کرد.

تحولات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش همکاری‌های ۲ ملت {در این} زمینه، تسریع عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه شانگهای، فینال تحولات مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نزدیک ۲ ملت در توسعه مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در جهان دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موضوعات مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.این نشست همراه خود حضور جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون روسیه برگزار شد.