رسیدگی به علت خشک شدن درختان خیابان ولیصر به عهده دادستان تهران است.


رسیدگی به علت خشک شدن درختان خیابان ولیصر به عهده دادستان تهران است.

پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن همزمان تعدادی تنه درختان در خیابان ولیصر، رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت رسیدگی به علل این حادثه را به دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر کرد.


به گزارش ایلنا، پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن همزمان تعدادی تنه درختان در خیابان ولیصر (عج)، حوالی خیابان محمودیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به عموم مردم تهران منصوب شد. دادستان برای تشکیل کارگروه تخصصی و کشف علل حادثه، این حادثه باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم انجام شود.


رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست شهری یکی از مصادیق حقوق عامه است، گفت: از این رو حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دستگاه قضایی و در صورت تضییع حقوق عامه است. در جامعه به طور جدی با آن برخورد خواهد شد.


انتهای پیام