رشد ۲۹ درصدی در حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق نفت خیز جنوبی


این امر با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد.

با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز جنوب حفاری و تکمیل شده است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. مدت مشابه سال گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، روز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۱) بابک زنگنه، مدیر برنامه ریزی تلفیقی این شرکت توضیح داد: از تعداد چاه هایی که در این مدت حفر شده است، ۳ حلقه چاه توسعه بوده است. و ۴۲ حلقه تعمیری تکمیلی بودند که تأثیر بسزایی در میزان حفظ و نگهداری و افزایش تولید دارند.
وی گفت: این چاه ها در حوزه فعالیت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و در حوزه عملیاتی زیرمجموعه های این شرکت از جمله شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است. مارون، آغاجاری، جشساران و مسجد سلیمان کاوش و تکمیل شد.
زنگنه تعداد چاه های حفاری شده در سال گذشته را ۳۲ حلقه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۴۶ دکل سنگین و خشک در ناوگان این شرکت در قالب توافقات و اجرای پروژه های توسعه ۲۸ مخزن وجود دارد. . در مناطق نفت خیز و جنوب در مدار عملیات.
وی در خاتمه گفت: از این تعداد ۱۰ دکل در زمینه حفاری چاه های توسعه ای، یک دکل به چاه های توصیفی و ۳۵ دکل در چاه های تکمیلی تعمیری فعالیت می کنند.