رقبا هنرمندان خوزستانی برای اکتسابی جایزه بهتر از انیمیشن مختصر در جشنواره در سراسر جهان Indie Short لا.


«جی تمیز» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی هایدی آتایان برای اکتسابی جایزه بهتر از انیمیشن مختصر اجتناب کرده اند جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر لا رقبا خواهد کرد.

این مناسبت کدام ممکن است در استودیوی رالی در هالیوود، کالیفرنیا برگزار شد، منصفانه جشنواره اصلی IMDb است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۴ می ۲۰۲۲ برگزار می تواند.

انیمیشن مختصر «تمیز» داستانی انتزاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع شده است کدام ممکن است با توجه به ۲ سبک اقامت صحبت می تدریجی، از آنها همراه خود امکانات در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت نبرد می کنند به همان اندازه رویکرد شخصی را در این مد اعمال کنند، گویی امکانات انواع وسیله ای برای محاسبه تبدیل می شود. اجتناب کرده اند انتخاب بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را اجتناب کرده اند برزخ بلاتکلیفی نجات دهید…

شایان اشاره کردن است اجزا انیمیشن «Void» بازسازی شده همراه خود فناوری Stop-Motion به رئوس مطالب زیر است:
نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان: هدیا عطیان
طراحی کاراکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینیاتور: دریایی توریست، فاطمه فخار، سمیه رازردانی، نوید عباسی
انیمیشن: علی شامند، هادیه عطیان
آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر: رضا رضایی
انیمیشن دوبعدی: محمدرضا بابادی
تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداگذاری: هدایی عطائیان
تهیه کننده: صفحه بحث سینمای کودکان ایران