رهبران ناتو همراه خود افزایش توان دفاعی در مرزهای شرقی موافقت کردند


رهبران ناتو با افزایش توان دفاعی در مرزهای شرقی موافقت کردند

رهبران ناتو در نشستی در بروکسل موافقت کردند کدام ممکن است در {پاسخ به} حمله روسیه به اوکراین، توان دفاعی شخصی را در شرق اروپا آسانسور کنند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سران ناتو در نشستی در بروکسل بر آسانسور توان دفاعی شخصی در شرق اروپا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین هماهنگی کردند.


در ادعا مشترک رهبران ناتو بر لزوم آسانسور قابلیت های دفاعی در شرق اروپا تاکید شده است: “ما قالب های دفاعی ناتو را سرزنده کرده ایم. ما خوب نیروی پاسخ فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰۰۰ سرباز را در مرزهای شرقی شخصی مستقر کرده ایم.”انتهای پیام/