روسیه صادرات گندم را ممنوع کرد


گذشته تاریخی تخلیه: ۱۷:۱۰ – ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ مارس

کد خبر: ۲۰۹۸۱۷
بازدید: ۵


روسیه، بهترین صادرکننده گندم جهان، صادرات شکر را به همان اندازه ۳۱ آگوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات گندم، چاودار، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت به شوروی سابق را به همان اندازه ۳۰ ژوئن ممنوع کرده است.به گزارش چریان نیوز به نقل اجتناب کرده اند رویترز، روسیه مختصر صادرات گندم به شوروی سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی صادرات شکر شخصی را در روز دوشنبه متوقف کرد، با این حال مجوزهای صادراتی ویژه همراه خود سهمیه حال به تاجران اعطا شد.

روسیه بهترین صادرکننده گندم در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه مصرف کنندگان بی نظیر آن هستند. این ملت عمدتاً {در این} زمینه همراه خود اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین رقبا می تدریجی.

میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه همراه خود صدور فرمانی صادرات شکر سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته را به همان اندازه ۳۱ اوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات گندم، چاودار، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت به کشورهای همسایه اتحادیه مالی اوراسیا به همان اندازه ۳۰ ژوئن ممنوع کرد.

همراه خود این جاری، معاون نخست وزیر روسیه، ویکتوریا آبرامچنکو، ذکر شد کدام ممکن است صادرات غلات همراه خود سهمیه بر مقدمه مجوزهای خصوصی منتفی است.

مسکو هفته قبلی نسبت برای عجله فوری صادرات غلات به اتحاد جماهیر شوروی سابق در قلمرو آزاد تجاری اتحادیه مالی اوراسیا ابراز اولویت کرد.

مقامات روسیه در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است این اقدامات “برای حفاظت اجتناب کرده اند فروشگاه های مواد غذایی خانه در مخالفت با محدودیت های خارجی” متعهد شدن شده است.

خبرگزاری اینترفاکس همراه خود تخلیه این خبر اجتناب کرده اند افزایش قیمت گندم در بازارهای ecu خبر داد.

صادرات گندم روسیه اجتناب کرده اند تحریک کردن فصل بازاریابی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ژوئیه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ژوئن یکپارچه دارد، ۴۵ نسبت کاهش یافته است است.