روسیه می‌خواهد برجام را احیا تدریجی، با این حال روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب همچنان پرتنش است/ لغو تحریم‌های سپاه به بیشتر احتمال دارد به خطر می‌افتد


دیاکو حسینی در گفتگو همراه خود رویداد۲۴:

دیاکو حسینی، کارشناس امتیازات بین الملل با اشاره به وضعیت کنونی در مذاکرات وین ذکر شد: روس ها به تصویر عظیم ظاهر شد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} تصویر ایران بخشی اجتناب کرده اند تصویر ژئوپلیتیک روسیه است. یعنی اجتناب کرده اند تذکر فشار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر فشار هسته ای به نفع روس ها است کدام ممکن است برجام را احیا کنند. روس‌ها نیز شبیه آمریکایی‌ها نماد داده‌اند کدام ممکن است نمی‌خواهند ایران به سلاح‌های هسته‌ای هر دو غنی‌سازی به حدی نزدیک شود کدام ممکن است به ایران اجازه مونتاژ بمب اتمی را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آژانس بین‌المللی نشاط اتمی مانع اجتناب کرده اند بدست آوردن آن به حداقل یک هدف می‌شود. این سیستم هسته ای بمب

دیاکو حسینی

رویداد۲۴ زینب قبیشاوی: مذاکرات در وین در حالی یکپارچه دارد کدام ممکن است برخی دارایی ها اجتناب کرده اند بالا محتوای متنی هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی آن برای امضای آن خبر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری معتقدند گرهی در شکل است. علی باقری، مذاکره کننده ارشد انریکه مورا، پاسخگو برای پوشش خارجی اتحادیه اروپا، اشکال را فقدان واقع گرایی در آمریکا دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، اشکال را در ظاهر شد آمریکا می بیند. اجتناب کرده اند وضعیت سپاه

{در این} شرایط، مذاکرات وین به سطح دشواری رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان پیشرفت کاهش کشف شد. دیاکو حسینی کارشناس امتیازات بین الملل اجتناب کرده اند دشواری های بدست آوردن به هماهنگی وین ذکر شد. وی معتقد است تمام تحریم های اعمال شده علیه ایران به برگام شرح داده می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برجام احیا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط به حالت در گذشته برگردد، باید همه تحریم های اعمال شده برداشته شود. اجتناب کرده اند جمله تحریم سپاه پاسداران ایران باید برداشته شود.

حسینی به رویداد۲۴ می گوید: در هفته های جدیدترین طی اخباری کدام ممکن است آشکار شد، اصولاً اختلافات طرفین رفع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل تقاضا ها روی میز گذاشته شد. در هر مذاکره ای در زمان متوسط ​​ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای آخر مطالبات شخصی را مطرح می کنند به همان اندازه بتوانند امتیاز بگیرند. برای ایران در مذاکرات وین موضوع ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عالی موضوع بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا مانع اجتناب کرده اند بردن سپاه پاسداران ایران اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی خارجی تبدیل می شود. به نظر می رسد مانند است ایران با اشاره به تضمین هایی کدام ممکن است می خواست به نتایجی رسیده است. همراه خود ملاحظه به صحبت های جدیدترین وزیر امور خارجه کشورمان، موضوع خروج سپاه اجتناب کرده اند لیست تحریم ها قابل رفع است. بعید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ادعای ایران به طور مناسب پذیرفته شود. بالقوه است برخی اجتناب کرده اند سپاه اجتناب کرده اند تحریم برداشته شود، با این حال عنوان برخی اشخاص حقیقی در لیست باقی خواهد ماند.


اصولاً بیاموزید: مخالفان برجام در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا کف دست بالا را دارند/ راهبرد مشخصی در مذاکرات وین {وجود ندارد}


وی ذکر شد: بالا مذاکرات نزدیک است، با این حال این لزوماً به معنای آخرین بودن هماهنگی نیست. یعنی اگر اتفاق خاصی نیفتد، قرارداد برگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آن قریب الوقوع است. منطق گفتگو اینجا است کدام ممکن است بدانیم معمولاً در مذاکرات بین‌المللی نمی‌توان همه درخواست شده است‌ها را برآورده کرد، از اگر درخواست شده است‌های یکی اجتناب کرده اند طرفین به طور مناسب برآورده شود، این بدان معناست کدام ممکن است آرمان طرف تولید دیگری برآورده نمی‌شود. آمریکا به طور مناسب این هماهنگی را اجرا نمی شود. اگر آرمان ها را جدا بگذاریم می توانیم به هماهنگی متعادلی برسیم کدام ممکن است در واقع اندیشه آل نیست کدام ممکن است نبود آن مشکلات زیادی را برای ملت به در کنار ممکن است داشته باشد. ما باید بدانیم کدام ممکن است این قرارداد عالی هماهنگی جدید نیست، اما علاوه بر این احیای توافقی است کدام ممکن است قبلا امضا شده بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارشناس امتیازات بین الملل یکپارچه داد: اجتناب کرده اند زمان خروج ترامپ اجتناب کرده اند برجام به نحوه تعهدات طرفین لطمه وارد شد، مثلا ایران غنی سازی را به ۶۰ نسبت رساند کدام ممکن است در زمان پرجام وجود نداشت. علاوه بر این ذخایر اورانیوم ایران اجتناب کرده اند حد مجاز فراتر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مدیریت این ذخایر اضافی عالی موضوع فنی است کدام ممکن است در برجام پیش سوراخ بینی نشده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در مذاکرات کنونی یک بار دیگر مطرح می شد. آمریکا نیز اجتناب کرده اند برجام خارج شد کدام ممکن است شرطی نداشت. توافقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم اینجا است کدام ممکن است ایران آن را تکرار نکند، به همین دلیل شرایط نتیجه خروج ترامپ اجتناب کرده اند برجام پیچیدگی‌های جدیدی را در سطوح فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی به در کنار داشت. آسیب‌های خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام مشکلاتی را تحمیل کرد کدام ممکن است مذاکرات جدید را حیاتی کرد. بازگرداندن وضعیت به دوران در گذشته اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام. آسیب مالی بزرگی کدام ممکن است به ایران وارد شد، کدام ممکن است پیش بینی نمی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مذاکره داشت، {در این} زمینه ۲ طرف به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است راهی جز رسیدن به آن است {وجود ندارد}. هماهنگی بر سر محتوای متنی مناسب شورای ایمنی گروه ملل

حسینی همراه خود ردیابی به موقعیت جسورانه روس ها {در این} در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی ها، ذکر شد: خالص است کدام ممکن است روس ها جستجو در بدست آوردن به مزیت شخصی هستند. به همین دلیل رفتار روسیه انصافاً خالص است. آنها امتیازات خاص شخصی را همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مزیت همراه خود حمله به اوکراین پیچیده تر شده است. روس ها به خوانایی به تصویر عظیم ظاهر شد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} تصویر ایران بخشی اجتناب کرده اند تصویر ژئوپلیتیک روسیه است. ممکن است در نظر گرفته شده می کنم اجتناب کرده اند تذکر فشار های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر فشار های هسته ای، احیای برجام به نفع روس ها است. روس‌ها نیز شبیه آمریکایی‌ها نماد داده‌اند کدام ممکن است نمی‌خواهند ایران به سلاح‌های هسته‌ای هر دو غنی‌سازی به حدی نزدیک شود کدام ممکن است به ایران اجازه مونتاژ بمب اتمی را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آژانس بین‌المللی نشاط اتمی مانع اجتناب کرده اند بدست آوردن آن به حداقل یک هدف می‌شود. این سیستم هسته ای بمب اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، روس‌ها می‌دانند کدام ممکن است در صورت احیای برجام، فشار‌ها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بالقوه است به حدی افزایش یابد کدام ممکن است عالی درگیری نیروی دریایی کدام ممکن است در آن همکاری همراه خود هر عالی اجتناب کرده اند طرفین هر دو ادعا بی‌طرفی بالقوه است برای او یا او اشکال تحمیل تدریجی. . ملت.

وی یکپارچه داد: در تذکر داشته باشید کدام ممکن است چون روسیه اجتناب کرده اند احیای برجام حمایت می تدریجی، به همین دلیل در جاری حاضر مزیت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در یک واحد راستا قرار دارد، با این حال پس اجتناب کرده اند احیای برجام، روس ها می ترسند کدام ممکن است ایران بیش اجتناب کرده اند حد به غرب نزدیک شود. غرب برای تکنیک عمومی روسیه آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر کننده است. به همین دلیل بهتر از امکان برای روسیه اینجا است کدام ممکن است روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را متشنج نگه دارد. ۹ در حدی کدام ممکن است در نتیجه درگیری نیروی دریایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به هم نزدیک شوند. این حالت میانی اندیشه آل برای روسیه است. پس اجتناب کرده اند احیای پرگام، روسیه {به دلیل} لغو تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت‌هایی کدام ممکن است حاصل احتمالاً خواهد بود، امتحان شده می‌تدریجی ادعای ایران را نداشته باشد. ما باید تعادل را در پوشش خارجی محافظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است نباید به آمریکا اعتقاد کنیم، به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین هم اعتقاد نکنیم.

این کارشناس دیپلماسی معتقد است کدام ممکن است تمام تحریم هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام علیه ایران اعمال شده است همراه خود هدف اجتناب کرده اند بین برداشتن برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اگرچه بالقوه است ربطی به برجام نداشته باشد، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند به برجام درمورد تبدیل می شود، به همین دلیل ما می توان صادقانه ذکر شد، چون سپاه پاسداران ایران در لیست تروریسم است، ربطی به برجام ندارد. همه تحریم های اعمال شده علیه ایران درمورد به برگام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برگام احیا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط به حالت در گذشته برگردد، همه تحریم های اعمال شده باید لغو شود. در واقع بالقوه است لزوماً این اتفاق نیفتد، با این حال باید امتحان شده کنیم به همان اندازه حد امکان تحریم‌ها اجتناب کرده اند جمله سپاه پاسداران ایران لغو شود. چون سپاه اجتناب کرده اند تذکر شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد برای ما حیاتی است.