روسیه: هشتمین در اطراف مذاکرات وین ادامه دارد به نوک نرسیده است


    هشتمین دور مذاکرات وین

میخائیل اولیانوف، مشاور روسیه در گروه های در سراسر جهان در وین، پایتخت اتریش، روز سه شنبه ذکر شد کدام ممکن است هشتمین در اطراف مذاکرات وین دانستن درباره این سیستم هسته ای ایران ادامه دارد پایان دادن نشده است.

وی در توییتر شخصی نوشت: هشتمین در اطراف مذاکرات وین ادامه دارد به نوک نرسیده است. “این گفتگوها ادامه دارد یکپارچه دارد، با این حال در جاری بی رنگ شدن (هر دو سکته مغزی) است.”

مشاور روسیه افزود: معتقدم پس اجتناب کرده اند تعمیر اختلافات بسته شدن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، نمایندگی کنندگان حال برجام برای بسته شدن کردن هماهنگی به وین بازخواهند گشت.

نبیل مصرعلی، سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات در وین احیا کردن منصفانه این سیستم کامل اقدام مشترک در جاری اتمام است.

وی به خبرنگاران ذکر شد: مذاکرات در وین برای بسته شدن کردن هماهنگی یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله بسته شدن بسته شدن رسیده است.

۲ روز پیش جوزپ بورل، به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا نیز همراه خود ردیابی به مذاکرات برای تعمیر تحریم های ایران ذکر شد: «مقامات ترامپ همراه خود خروج اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای همراه خود ایران خطا کرد».

وی افزود: ما همراه خود ایران به هماهنگی هسته‌ای رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹۵ نسبت اسبابک ها به هماهنگی رسیدیم.

وی افزود: هماهنگی هسته‌ای همراه خود ایران همه مشکلات جهان را رفع نمی‌تنبل، با این حال قدم اول است.

حدود ۲ هفته پیش، مذاکره کنندگان وین ادعا کردند کدام ممکن است مذاکرات وین دانستن درباره برجام به حالت افتادگی درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت های مذاکره کننده برای رایزنی به پایتخت های شخصی بازگشته اند. جوزپ بورل، به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا، ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات {به دلیل} “عناصر خارجی” متوقف شده است. بورل اجتناب کرده اند اظهار تذکر با اشاره به «عناصر خارجی» خودداری کرد، با این حال ایران ذکر شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های جدید اجتناب کرده اند آمریکا را مطرح کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اقدامات شبیه توقیف نفتکش ایرانی، مذاکرات را پیچیده کرده است.