روس ها اجتناب کرده اند بمب فسفر سفید در شهرهای تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر کیف استفاده می کنند


روس ها از بمب فسفر سفید در شهرهای ماهواره کیف استفاده می کنند

شهردار ایربین ذکر شد: نیروهای روسی در شهرهای کیف اجتناب کرده اند بمب های فسفر سفید استفاده کردند.


این خبرگزاری به نقل اجتناب کرده اند الکساندر مارکوشین، شهردار ایرپین، ذکر شد کدام ممکن است نیروهای روسی اجتناب کرده اند بمب های فسفر سفید در شهرهای کیو استفاده کردند.

به مشاوره وی، استفاده اجتناب کرده اند این بمب ها در جریان حمله ها شامگاه ۲۲ مارس رخ داده است.

کنوانسیون ژنو استفاده اجتناب کرده اند چنین سلاح هایی را علیه غیرنظامیان ممنوع کرده است.


انتهای پیام/